Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności Klientów serwisu oraz osób korzystających z usługi „newsletter” w serwisie hairpharma.pl, w dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, Ramstus opracował politykę ochrony prywatności osób korzystających z serwisu hairpharma.pl („Serwis”). Pojęcia użyte w Polityce Prywatności, niezdefiniowane odrębnie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) jest Ramstus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem KRS 0000480539 , REGON: 146953161, NIP: 5252568292.

 2. Dane osobowe Klientów oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter” są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

 3. Podczas Rejestracji osoba, która zostawia dane w serwisie hairpharma.pl podaje dane osobowe takie jak adres e-mail, w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora. Dodatkowo, Użytkownik podając w polach edytowanych: nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko oraz miasto wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z serwisem hairpharma.pl, a także mogą być przetwarzane przez Usługodawców w celu realizacji Usług będących przedmiotem zamówienia, a w szczególności w celu wykonywanie połączeń telefonicznych w zakresie potwierdzania lub zmiany zamówienia.

 4. Dokonując rejestracji konta poprzez serwis hairpharma.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Zgoda udzielana jest w celu realizacji zamówienia i komunikacji z serwisem hairpharma.pl. oraz w celu marketingu towarów i usług własnych oraz Usługodawców. Dane wprowadzane podczas rejestracji konta mogą być przetwarzane przez Usługodawców, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, a w szczególności w celu wykonywanie połączeń telefonicznych w zakresie potwierdzania lub zmiany zamówienia.

 5. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę, mogą otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas Rejestracji albo dokonywania rejestracji konta adres email, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych..

 6. Użytkownicy a także osoby, które nie skorzystały z rejestracji konta poprzez serwis hairpharma.pl mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera od Ramstus. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące towarów lub usług własnych oraz partnerów Ramstus (jeżeli wyrażono zgodę).

 7. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej rejestracji konta , bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym.

 8. Administrator danych osobowych zapewnia Klientom oraz osobom, które korzystają z usługi „newsletter”, realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Konta oraz komunikacji z serwisem hairpharma.pl, a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, może nastąpić poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: rodo@ramstus.pl

 2. Osoba, która udzieliła zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres rodo@ramstus.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe i „newsletter” nie będą wysyłane.

 3. Dane osobowe Klientów oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter”, są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.

 4. W przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania przez Ramstus. Profilowanie polega na automatycznej (przez system informatyczny) analizie i prognozowaniu zainteresowania usługami kosmetycznymi oferowanymi na platformie hairpharma.pl na podstawie podanych w formularzu danych osobowych oraz pomiarów zachowania na stronie hairpharma.pl oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ramstus sp. z o.o. w związku z prowadzeniem kanałów w serwisach społecznościowych Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter i YouTube.Administrator

W związku z prowadzeniem kanałów w serwisach społecznościowych: Facebook (Meta), Instagram (Meta), Twitter i YouTube, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Ramstus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem 0000480539. Administrator posiada REGON: 146953161 oraz NIP: 5252568292.


Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych należących do Administratora:
 1. dokonały subskrypcji kanałów prowadzonych przez Administratora poprzez kliknięcie ikony „lubię to”, „obserwuj”, „udostępnij”, „subskrybuj”, lub wykonanie podobnej czynności;
 2. wykonały reakcję na kanale Administratora w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” lub wykonanie podobnej czynności;
 3. wysłały wiadomość prywatną do administratorów serwisów społecznościowych prowadzonych przez Administratora poprzez funkcję „wyślij wiadomość” lub podobnej.

Administrator, jako założyciel stron w wymienionych poniżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty, jest współadministratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO, wraz z:
 1. Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited), 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia;
 2. Instagram LLC, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA;
 3. Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 941 03, USA;
 4. YouTube, którego dostawcą jest Google LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.
Każdy z w/ w współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Ramstus sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.


Facebook

Administrator, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony, tj. liczby obserwujących fanpage (profil), wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a (profilu) oraz poszczególnych postów, liczby polubień i reakcji, liczby komentarzy i udostępnień, liczby kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam.

Szczegóły dotyczące zasad wspólnego przetwarzania danych w zakresie statystyk strony z serwisu pl-pl.facebook.com dostępne są pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Facebook, Instagram, Messenger i innych produktów i funkcji oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited znajdą się w Polityce Prywatności serwisu Facebook, dostępnej na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.


Instagram

Administrator, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do zbiorczych statystyk strony, tj. liczby obserwujących fanpage (profil), wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a (profilu) oraz poszczególnych postów, liczby polubień i reakcji, liczby komentarzy i udostępnień, liczby kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam.

Zasady dotyczące serwisu Instagram dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=faq_content


Twitter

Administrator, będąc administratorem stron w serwisie społecznościowym stron w serwisie społecznościowym, ma dostęp wyłącznie do danych liczbowych za dany okres (liczba profili, które odwiedziły profil, liczba wzmianek profilu, liczba nowych obserwujących, liczba kliknięć w link, liczba retweetów, liczba serduszek, liczba odpowiedzi i komentarzy).

Zasady dotyczące serwisu Twitter dostępne są pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu Twitter, znajdą się na stronie: https://gdpr.twitter.com/


YouTube

Zasady przetwarzania danych osobowych określone przez dostawcę serwisu YouTube, znajdują się na stronach:

 1. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 2. https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 1. prowadzenia stron Administratora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube, w celu informowania za ich pomocą o prowadzonej działalności, promowaniu wydarzeń, promocji oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności tych serwisów;
 2. dokonywania analiz statystycznych wykonywanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje poszczególnych serwisów społecznościowych, dotyczące popularności oraz sposobu korzystania z mediów społecznościowych Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach:

 1. na podstawie wyrażonej zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/ 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (RODO);
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w zakresie marketingu bezpośredniego lub udzielania odpowiedzi w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube stron Administratora mogą być przekazywane:

 1. podmiotom świadczącym wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych Administratora, w których dane osobowe są przetwarzane;
 2. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook, Twitter, Instagram lub YouTube mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook deklaruje wykorzystywanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i opieranie się na decyzjach Komisji Europejskiej, stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów.

Twitter może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z regulaminem serwisu Twitter https://twitter.com/en/tos użytkownik korzystający z jego usług wyraża zgodę na zbieranie i wykorzystanie swoich danych, zgodnie z Polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy, w tym przekazywanie ich do USA, Irlandii lub innych krajów w celu ich przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter Inc. i jego podmioty stowarzyszone.

YouTube może przekazywać dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infosecurity


Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z realizacją wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.: informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora; dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających strony Administratora w mediach społecznościowych będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisach.

Dane osobowe gromadzone przez Facebook, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminami poszczególnych serwisów:

 1. Facebook (https://www.facebook.com/policies_center);
 2. Twitter (https://twitter.com/en/privacy);
 3. Google i YouTube (https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl).

Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz przeniesienia do innego administratora, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu, przysługuje jeżeli spełnione są przesłanki określone w RODO.

Powyższe uprawnienia względem Administratora mogą być realizowane elektronicznie, na adres: rodo@ramstus.pl, za pocztą tradycyjną na adres: Ramstus sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można zwrócić się z prośbą o udzielenie dalszych informacji lub wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa przysługujące w związku z korzystaniem z poszczególnych serwisów znajdą się odpowiednio na stronach:

 1. https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. https://twitter.com/en/privacy
 3. https://help.instagram.com/519522125107875
 4. https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/#your-data-in-youtube

Informacje o dobrowolności podania danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy od administratorów serwisów Facebook, Twitter i YouTube, którego dostawcą jest Google LLC z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na stronach tych serwisów społecznościowych.

W związku ze specyfiką funkcjonowania wyżej wymienionych serwisów społecznościowych, informacje o działaniach podejmowanych przez użytkowników na tych stronach są jawne.

Podanie danych jest całkowicie dobrowolne.


Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, ani do profilowania.

Pliki cookies
Na naszej stronie wykorzystywane są pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu za pomocą, którego przeglądają Państwo naszą stronę. Cookies mają za zadanie ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony oraz pomóc nam usprawnić i poprawić jej działanie. Podczas przeglądania naszej strony internetowej, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na urządzeniu końcowym może zostać zapisany jeden lub więcej plików cookies. Na naszej stronie korzystamy z następujących plików cookies:
Nazwa pliku cookies - Przeznaczenie
viewed_cookie_policy - Przechowywanie informacji o zaakceptowaniu przez użytkownika informacji o ciasteczkach.
Ciasteczko sesji (losowa nazwa) - Przechowywanie informacji o sesji użytkownika sklepu HairPharma.
_ga - Rozróżnia użytkowników, służy do generowania danych o użytkownikach, sesji.
_gid - Rozróżnianie użytkowników.
_fbp - Identyfikacja przeglądarki do celów usług reklamowych
W dowolnej chwili użytkownik może zaprzestać dostarczania ww. informacji naszemu serwisowi poprzez usunięcie plików cookies, które już zostały zapisane na urządzeniach końcowych użytkownika oraz rezygnację z dalszego zapisywania plików na końcowych urządzeniach poprzez zmianę ustawień aktualnie używanej przeglądarki internetowej.
Instrukcje jak dokonać zmian dla konkretnej przeglądarki znajdą Państwo pod poniższymi linkami: